Zpátky do mateřského jazyka

Je známo, že lidé trpící demencí si snáz vybavují vzpomínky ze vzdálenější minulosti než ty nové. A platí to i pro mateřský jazyk, jak se zdá. Vědci v Glasgowě nedávno zkoumali, co by to mohlo znamenat pro dvojjazyčné a mnohojazyčné pacienty s demencí, jejichž mateřština je odlišná od jazyka prostředí, ve kterém žijí jako staří lidé. Jednalo se především o lidi žijící ve Velké Británii, jejichž mateřštinou byly velština nebo gaelština a angličtinu se museli naučit později. Průzkumy v Irsku, Skotsku a Walesu ukázaly, že takový návrat do dětství je skutečně běžný. Pacienti, kteří v angličtině téměř mlčeli, často našli vzpomínky, když uslyšeli svůj mateřský jazyk; zvláště reagovali na písně z dětství. Ve světě, kde počet dvojjazyčných a mnohojazyčných lidí rychle roste, je důležité chápat aktivní používání více než jednoho jazyka jako „kognitivní rezervy“ a využívat ho v souvislosti s demencí. Takové úvahy jsou zjevně relevantní pro péči o migranty, kteří emigrovali již dávno a stárnou v zemi svého druhého jazyka.-red-