Pozor, s kým pracujete


Muži, kteří v zaměstnání téměř výhradně pracují se ženami, mají o 15 procent vyšší riziko rozvodu. U žen, které pracují převážně s muži, se riziko zhroucení manželství zvyšuje o 10 procent. Vědci ve  výzkumu vyhodnotili statistická data, která zahrnují celou pracující populaci Dánska. U mužů má riziko rozvodu kromě toho také souvislost se stupněm dosaženého vzdělání: u mužů s dobrým vzděláním je riziko ve srovnání s méně kvalifikovanými kolegy dvojnásobné.Placená zóna

-red-