Jak dohonit půlroční výpadek školy

Nadace České spořitelny ve spolupráci s Člověkem v tísni připravila projekt pomoci tisícům dětí, které se v důsledku koronavirové krize nemohou účastnit distanční výuky na stejné úrovni jako jejich spolužáci.

Primárním příjemcem podpory je minimálně pět set dětí z dvou set padesáti rodin. Těm bude zapůjčena potřebná technika, zajištěno připojení na internet a doučování. Projekt počítá i s následnou podporou dalších stovek dětí prostřednictvím vzdělávacích služeb a nízkoprahových zařízení. Podpora zahrnuje také rozšíření on-line dobrovolnictví.

Umožní nalézt dobrovolníky z nejrůznějších regionů, využít univerzity, studenty – a propojit je s dětmi v lokalitách, kde je dlouhodobě deficit této pomoci. „Půlroční výpadek z výuky bude mít pro sociálně znevýhodněné děti citelné dopady, ať už na úrovni znalostní a dovednostní, tak na úrovni sociální,“ říká Zuzana Ramajzlová z Člověka v tísni a dodává: „Největším problémům budou děti čelit po začátku nového školního roku. Proto považujeme za nezbytné podporu směřovat na celý nový školní cyklus.“

Jan Nejedlý