Evropská soutěž jazykářů zná vítěze

Evropskou jazykovou cenu Label, udělovanou inovativním počinům v oblasti jazykového vzdělávání, letos získalo sedm projektů. Mezi oceněnými jsou základní i střední školy, nezisková organizace i jazyková škola.

Kupříkladu spolek Krajánek ve světě byl oceněn za projekt distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí, kde chybí tradiční krajanská škola. ZŠ Sněžné na Vysočině porotu zaujala výukou cizího jazyka na prvním stupni prostřednictvím pravidelné práce s anglickými knihami a hraním divadla v angličtině. V ZŠ Přimda zas zkoušejí upevnit slovní zásobu německého jazyka obrázkovými diktáty, zatímco obchodní akademie v Chocni vsadila na propojení výuky angličtiny s ICT technologiemi (tzv. blended learning). Výuku jazyků na středních odborných školách, kde chybí metodika pro pedagogy i výukové materiály pro konkrétní obory, podpořilo ostravské Hello language centre. Vytvořili zde mj. sadu studijních materiálů, jež se staly součástí multimediálních učebnic.

Jan Nejedlý