Smartík pomáhá logopedům

Oficiálně se tato logopedická pomůcka nazývá Smart Mouth, ale děti jí říkají Smartík. Jde o pohyblivý model dutiny ústní, který umožňuje názorně ukázat a vyzkoušet si polohy a pohyby jazyka potřebné pro artikulaci hlásek.

V dnešní době karanténních opatření vyvolaných pandemií koronaviru se užití „náhradních mluvidel“ jeví jako vhodný prostředek. Logoped už nemusí používat vlastní mluvní orgány a vystavovat se tak nebezpečí nákazy zblízka. Pomůcku může pro větší názornost používat také při videoterapiích. Cvičení se Smart Mouth tedy chrání logopedy a děti navzájem, omezuje nutný nejbližší kontakt. 

Hravý vzhled pomůcky navíc pomáhá podnítit u dětí zájem a udržet pozornost. Do logopedického cvičení vnáší zábavný prvek přispívající k motivaci a chuti trénovat, což jsou důležité faktory zvyšující úspěšnost terapie.


Od nápadu k realizaci

Klinická logopedie je obor, který se stále rozvíjí. Reaguje na aktuální potřeby pacientů každého věku i na nové poznatky v oblasti narušení komunikačních schopností. Většinu klientely tvoří děti, jež je třeba zaujmout, motivovat a co nejvíce názorně a multisenzoriálně jim vysvětlit, jakým způsobem pracuje mluvní aparát.

Během své dlouholeté praxe jsem narážela na nedostatečnost demonstrací motorických, izometrických a artikulačních dovedností prostřednictvím vlastních mluvidel. Pro pochopení a utvoření přesné představy správného polohování a postavení jazyka vůči zubům, hornímu patru a spodině dutiny ústní jsem spatřovala nutnost vytvoření pohyblivého modelu ústní dutiny, který by nebyl přesnou napodobeninou lidských mluvidel, neboť by nepůsobil lákavě a hravě. Bylo by také složité sestavit čelistní kloub, který by měl splňovat svou funkci ve formě lehké, příjemné pomůcky, s níž budou děti i dospělí rádi pracovat.

Dalším důvodem byla neznalost dětí ohledně vlastních mluvidel. Často nevěděly, co vlastně ve své pusince mají, co se v ní děje, a nedokázaly se v ní orientovat. Motivací pro mne byl i plastový model čelisti s chrupem, jaký používají stomatologové a dentální hygienistky. U zubaře se mi nikdy nestalo, že by mi lékař nebo dentální hygienistka cokoli ukazovali na svém chrupu. Vždy mají k dispozici model, na němž vysvětlují názorně budoucí zákrok či vhodnou péči o chrup.

Tento způsob práce mne utvrdil v tom, že vytvoření pohyblivého modelu ústní dutiny pro logopedy by mělo výrazně zefektivnit logopedickou terapii, a proto jsme vyvinuli Smart Mouth.


Placená zóna

Lucie Tokošová