Svátek hloupých otázek

Tento svátek opravdu existuje – připadá na 28. září. Před časem ho vyhlásila skupina amerických učitelů ve snaze probudit v žácích větší zvídavost a odvahu ptát se na vše, co je zajímá.

Třeba jakou rychlostí se pohybuje tma, proč kočičí konzervy nenabízejí myší příchuť nebo jestli se dětská šunka vyrábí z dětí. Tyto a další zajímavosti nabízí veselé kalendárium Každý den je úžasný. Autor Mike Barfield vychází z premisy, že každý den v roce se děje něco pozoruhodného. A je třeba to oslavit. Pár příkladů: 9. květen – Den lichých ponožek. 26. květen – Den vlaštovek z papíru. 19. září – Mezinárodní den pirátské hantýrky („u sta plachet, vy suchozemské krysy!“). 4. října – Den skořicových šneků. 6. října – Svátek Bláznivého kloboučníka, což je postava z Alenky v říši divů. Ve skutečnosti pracovali kloboučníci s jedovatými chemikáliemi a někdy to pak měli v hlavě pomotané, proto se v angličtině říká bláznivý jako kloboučník.

Jan Nejedlý