Hlavně, aby to bylo blízko…

Většina rodičů vybírá základní školu pro své děti podle vzdálenosti od domova. Ti, kteří volí podle pověsti, bývají ale se školou spokojenější. Vyplývá to z dotazníkového šetření Mapa školy, ve kterém v uplynulém školním roce odpovídalo přes osmnáct tisíc rodičů.

Při volbě základní školy je pro rodiče rozhodující vzdálenost od bydliště, podle níž se rozhoduje více než dvě třetiny (70 %) z nich. Mezi další rozhodující kritéria patří to, zda do školy chodí kamarádi nebo sourozenci dítěte (42 %), a pověst školy, dojem z osobní návštěvy nebo doporučení jiných rodičů (37 %). „Jako málo významná kritéria se jeví zaměření školy či rozsah volitelných předmětů, stejně jako přítomnost známého ředitele nebo pedagoga. Ukazuje se přitom, že rodiče, kteří vybírali podle pověsti školy, jsou více spokojeni než rodiče, kteří vybírali podle místa,“ komentuje zjištění Michal Dorčák ze společnosti Scio, která výzkum realizovala. Bez zajímavosti není ani zjištění, že polovina oslovených rodičů uvedla, že škola pro jejich dítě není náročná, ale nároky by se podle nich neměly zvyšovat.

Jan Nejedlý