Do start-upů a inovací se pouštějí především na ČVUT, avšak jeden z posledních úspěšně zrealizovaných byznysových nápadů se zrodil na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Je zaměřený, jak jinak, na učitele, a to z vysokých, středních i základních škol. Aplikace FutureBooks funguje jako webová platforma, kde mohou kantoři vytvářet, ukládat i šířit virtuální výukové materiály.

Za nápadem stojí především zkušenosti s distanční výukou. Učitelé, kteří připravovali žákům digitální výukové materiály, museli neustále překlikávat, někam se přihlašovat či sdílet přístupy. „Za univerzitu mohu říct, že FutureBooks představuje pro akademický svět inovativní nástroj, který v maximální míře reflektuje potřeby digitálního věku a díky své interaktivitě umožňuje každému na univerzitní půdě, aby se stal součástí výukového procesu. Ať už jde o studující, vyučující, či akademické instituce,“ konstatuje rektorka Univerzity Karlovy, profesorka Milena Králíčková.


Ráj s knihovnou

Jedním z duchovních otců projektu FutureBooks je Igor Červený, který pracuje na děkanátu pedagogické fakulty jako vedoucí oddělení pro podporu distančního vzdělávání. „Řekli jsme si, co kdyby měli učitelé nástroj, v němž by všechno obsáhli, kde by si své materiály mohli nejen uložit, ale i vzájemně propojit. Měli by je na jednom místě. Klidně jednoduchý HTML dokument s videem a nějakou 3D modelací,“ popisuje původní ideu. Projekt zkusili vytvořit a rozjet u sebe na fakultě. Studenti reagovali pozitivně, takže se nápad ujal i prakticky.

Interaktivní podoba výukových skript umožňuje mimo jiné snazší vyhledávání a orientaci v textu, jejž je možné doplňovat komentáři a poznámkami. „Významný argentinský spisovatel Jorge Borges řekl, že si představuje ráj jako velkou knihovnu. Ten ráj se nám zmnožením informací podstatnou měrou proměnil. K tomu se přidal informační paradox – čím více informací máme, tím méně je používáme. Role školy a obecně význam vzdělanosti pro budování občanské společnosti ale zůstaly pochopitelně zachovány. Jsem moc rád, že právě Univerzita Karlova přispívá k tomu, že všechny informační revoluce a digitální tranzice zachovaly v centru všech procesů to nejdůležitější – člověka a jeho učitele,“ říká k projektu náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský.

Plán je takový, že z FutureBooks, jež fungují i jako digitální nakladatelství, vznikne komerční projekt. Jelikož parametry interaktivních výukových médií systému FutureBooks naplňují kritéria ministerstva školství, lze při tvorbě skript či učebnic využívat granty a dotace. „Výhledově bychom chtěli, aby si přístup do systému, který umožní vkládat do něj nové materiály, mohli koupit i jednotlivci. Zatím ale cílíme na instituce. A to nejen ty české, máme už připravené anglické rozhraní a plánujeme další jazyky. Chápeme FutureBooks jako mezinárodní projekt,“ říká Červený, který ve firmě bude působit jako obchodní ředitel.Placená zóna

Matěj Toman