Sokratovské rozhovory ve Skautském institutu

V demokratické společnosti je to někdy těžké. Nestačí jen sdělovat, je potřeba také pozorně poslouchat. Nestačí jen něco chtít, je důležité umět to dobře zdůvodnit. Ale když se nám povede ujasnit, na čem se opravdu shodneme a čemu opravdu věříme, je to síla...

Těmito slovy uvádějí lektorky Lucie Winklerová a Sára Pokorná konferenci pořádanou u příležitosti vydání knihy Síla konsensu: Rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu prostřednictvím neosokratovského rozhovoru. Konference a následný workshop se budou konat 24. února ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze. Sokratovský rozhovor je specifická metoda, která rozvíjí naši dovednost samostatně myslet, spolupracovat s ostatními, učit se naslouchat a vyjadřovat. Skupina účastníků společně odpovídá na obecnou filozofickou či etickou otázku typu Co je přátelství? Kde jsou hranice tolerance? Kdy smím lhát? Účastníci za pomoci lektora rozebírají vlastní zkušenosti a hledají vlastní odpověď. Tato metoda se využívá ve školách i firmách především v Německu, Holandsku a Anglii – a postupně začíná pronikat i k nám.

Jan Nejedlý