Ctrl+C a Ctrl+V už nestačí

Ústecký start-up již od roku 2016 vyvíjí digitální platformu se vzdělávacími materiály pro informatiku podle nových Rámcových vzdělávacích programů. Vyzkoušelo ho už přes sto čtyřicet tisíc žáků.

České školy implementují novou podobu výuky informatiky podle revidovaného Rámcového vzdělávacího programu (RVP), který přináší novou vzdělávací oblast Informatika se zaměřením na rozvoj digitálních kompetencí žáků. Podle aktualizovaného RVP musí školy s novou výukou začít nejpozději v září 2023 v případě prvního stupně a o rok později na druhém stupni. S implementací výuky nové informatiky pomáhá školám start-up Edhance z Ústí nad Labem. Ten vyvíjí stejnojmennou digitální platformu se vzdělávacími materiály pro informatiku podle nového RVP včetně přípravy pro učitele, materiálů pro žáky a testů s automatickým vyhodnocením.

Kdy jste naposledy použili disketu?

„Nový vzdělávací program se připravoval několik let. Považujeme ho za velký krok kupředu. Dosud se děti učily o informatice způsobem, který již neodpovídal současnému světu. Kdy jste naposledy použili disketu? A děti se o ní ve školách stále učí, i když to dávno není relevantní technologie. Nová podoba výuky informatiky tyto problémy řeší,“ vysvětluje změny Lukáš Rejchrt, spoluzakladatel start-upu Edhance. 

Mladá firma vyvíjí digitální platformu pro školy, kde mají učitelé k dispozici interaktivní výukové materiály a přípravu na hodiny na celý školní rok. Žáci si pak v aplikaci mohou výukové materiály procházet, připravovat se na hodiny, opakovat učivo nebo vyplňovat testy. Platforma je tak vhodná jak pro prezenční, tak distanční výuku. Edhance se dosud soustředí zejména na přípravu vzdělávacích materiálů pro předměty STEM, tedy matematiku, fyziku, chemii a právě informatiku. Školy si na platformě mohou předplatit konkrétní předměty, nebo využívat celý balíček.

Placená zóna

Matěj Toman