Proč se hroutí naše děti?

Když coby Husákovo dítě zavzpomínám na základní a střední školu, vybavím si ze svého okolí jediného spolužáka, který navštěvoval psychiatra. Dnes pomalu není ve škole třída, kde by se nenašlo alespoň jedno dítě, které se léčí s nějakou formou psychické lability. Co se to s dnešní mladou generací děje? Na naše laické otázky trpělivě odpovídala dětská psychiatrička Vladimíra Bečvářová.


Když začne mít mé dítě psychické potíže, jak dlouho obvykle musím čekat, než se dostanu na řadu k psychiatrovi? Měsíc? Dva? Půl roku?

V současné době se bohužel čekací lhůty pohybují okolo tří měsíců a déle. Tento problém však není dán jen nárůstem počtu dětí s psychickými problémy, ale zejména kritickým nedostatkem dětských psychiatrů.


Co dělat do té doby, než na nás dojde řada? Krvácející koleno si můžu alespoň obvázat…

Záleží, o jaké obtíže jde. U řady závažnějších psychických poruch je potřeba se přednostně obrátit na psychiatra. Jsou ale psychické problémy, kdy je možné – a často i vhodné – začít v ordinaci psychologa nebo psychoterapeuta.


Existuje pro děti psychiatrická pohotovost?

Přímo psychiatrická pohotovost neexistuje, ale se závažnými akutními stavy je případně možné se obrátit na dětskou pohotovost v nemocnici, kde je oddělení dětské psychiatrie. Převážně jde o nemocnice fakultní. Zde může být dítě akutně vyšetřeno dětským psychiatrem, který rozhodne o dalším postupu. V případě závažných obtíží to může být i hospitalizace. Případně je dítěti nasazena léčba a rodině je doporučeno zajistit následnou péči v dětské psychiatrické ambulanci. V tomto případě ovšem opět narážíme na problém dlouhé čekací doby. V rámci probíhající reformy psychiatrické péče by tento prostor mohla a měla překlenovat Centra duševního zdraví pro děti. Pokud vím, tak v České republice jsou však zatím jen tři. 


Způsobil boom psychických obtíží u našich dětí lockdown a zavření škol?

Uzavření škol zcela jistě mělo velmi nepříznivý vliv na psychické zdraví dětí. Ale vzhledem k tomu, že i nadále přichází do ordinací dětských psychiatrů zvýšený počet dětí, domnívám se, že uzavření škol rozvoj některých problémů spíše akcentovalo, ale že nebylo jediným spouštěčem.


Placená zóna

Jan Nejedlý