Aplikace k rozpoznávání stromů

Lípu, javor nebo dub rozpozná asi většina žáků, ale co třeba jilm, habr nebo cizokrajný liliovník či jinan? Až příště vyrazíte s žáky do přírody, nezapomeňte si stáhnout mobilní aplikaci Tree Check App.

Tato aplikace po vyfocení stromu pozná, o jaký druh jde a vyjmenuje charakteristické znaky konkrétního stromu. Kromě toho poskytne také údaje o tom, kolik strom v létě vypaří vody a jak moc díky své listové ploše stíní. Na základě těchto údajů pak spočítá jeho ochlazovací funkci ve městě či v krajině, která je zásadní v souvislosti s klimatickou změnou zejména v době vln veder. Navštívené stromy si mohou žáci doplňovat do mapy nebo si z nich vytvořit vlastní kolekci či digitální herbář. V aplikaci pak získají body za přidání nových stromů, jejich opakovanou návštěvu nebo třeba jejich zalévání. Po nasbírání určitého počtu bodů se jim pak za odměnu otevřou příběhy o stromech. Aplikace Tree Check App je zdarma dostupná na Google Play či App store.


Jan Nejedlý