Spouštěče duševních poruch

Je pravda, že i tzv. měkké drogy včetně marihuany mohou vyvolat závažnou duševní nemoc, která by bez užití drogy zůstala v mozku jen latentně a nemusela by se po celý život projevit? Může se spouštěčem úzkostných stavů či depresí stát také nadužívání energetických nápojů, případně kratomu?

Úvodem je nutno poznamenat, že výzkum účinků drog jako marihuana, energetické nápoje a kratom na vývoj mozku, na duševní zdraví a chápání jejich potenciálního dlouhodobého dopadu se stále vyvíjí. U všech jmenovaných látek je zaznamenáno, že skutečně mohou duševní poruchy ve vyvíjejícím se mozku přinejmenším odbrzdit, pokud ne přímo vyvolat prostřednictvím zásahu do tzv. systému odměn a uspokojení, který je řízen dopaminem.

Kratom je nejméně prozkoumaný ve vztahu k užívání u dětí a adolescentů. Jde o bylinný doplněk získaný z tropického stromu blízkého kávovníku pocházejícího z jihovýchodní Asie. Tradičně se používá pro své povzbuzující a bolest tišící účinky. Funguje jako tzv. slabý opiát. Vědecké důkazy o bezpečnosti a účinnosti kratomu jsou omezené. Jeho potenciální vedlejší účinky, včetně úzkosti a deprese, nejsou dosud plně vysvětleny. Nicméně, máme první klinické zkušenosti a také odborné publikace, které poukazují na nepříznivé účinky na duševní zdraví. Objevují se změny nálady, podrážděnost a úzkost i bažení. U disponovaných jedinců se může rozvinout závislost opiátového typu s abstinenčními příznaky a stejně obtížnými pokusy závislost zastavit a od kratomu odvyknout bez léčby.

Placená zóna

Alena Večeřová Procházková