Každý vysokoškolák by měl studovat v zahraničí alespoň půl roku

Společenské změny, které se v naší zemi udály za posledních dvacet let, jsou podle Jiřiny Šiklové opravdu zásadní. Kromě nich jsme v rozhovoru zmínili i autoritu učitelů nebo nepoměr mezi zastoupením mužů a žen ve školách.

Placená zóna

Maki Těthalová