CO VADÍ FEMINISTKÁM VE VÝUCE

Rovné příležitosti, to zní dobře. Kdo by také proti nim brojil? V České republice dokonce běží program ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PEDAGOGICKÉ PRAXI. Organizuje ho občanské sdružení ŽÁBA NA PRAMENI a jeho cílem je „vzdělávat učitelky a učitele v problematice gender a rovných příležitostí“. Otázka rovných příležitostí a celé tzv. genderové problematiky v sobě ale skrývá mnohá úskalí. Následujícím textem bych chtěl rovněž reagovat na článek v RODINĚ A ŠKOLE 9/06 s názvem „BĚDA UČITELKÁM, KTERÝM MUŽI VLÁDNOU?“.

Placená zóna

Matyáš Zrno