MÝTY A SKUTEČNOST KOLEM VÍCEJAZYČNÉ VÝCHOVY

Příliv cizinců do České republiky sílí a procento vícejazyčných manželství narůstá. Tito rodiče se často brzy po narození svých dětí rozhodnou pro multilingvální výchovu. Učitelé se pak setkávají s dětmi, které ovládají dva a více jazyky, ovšem ani jeden na úrovni, na kterou jsou zvyklí od dětí „jednojazyčných“.

Placená zóna