Dnes pozorujeme, že mnohé hlasy pedagogů nesplňují kritéria zdravého hlasu. U učitelů se setkáváme s problémy, které souvisí se špatnou mluvní technikou. Ta zatěžuje a unavuje hlasové ústrojí, což se projevuje sníženou kvalitou hlasu. Jaké jsou negativní vlivy?

Placená zóna

JANA FROSTOVÁ