Vyučovací hodina nemusí nutně trvat 45 minut, předmět se nemusí střídat za předmětem, pedagog s pedagogem. Vezmeme-li v úvahu přirozené potřeby žáků, začne se nám navyklé schéma vyučování bořit. Projektová metoda spojuje učivo jednotící myšlenkou a pracuje na problému v souvislostech, globálně.

Placená zóna

Zděněk Dlabola, Pavla Etrychová