Moderní společnost dospěla do stádia, jehož dominantním rysem se stal individualismus stavějící do popředí sebe sama a svou autonomii. Jedinci se nyní dostává tolik práv a svobod, jako tomu nikdy v dějinách lidstva nebylo, a to v nejrůznějších sférách života, včetně rodiny, rodičovství a sexuality. Jak se s novou skutečností vypořádává výchova?

Placená zóna

Jan-Michal Mleziva