Etika jako předmět, nebo životní vzor ?

Etický kodex učitele zatím chybí, přitom je jednání učitele stále pod větším drobnohledem žáků, rodičů, celé veřejnosti. Kde všude a jak se projevuje etický pohled na chování pedagogů?

Placená zóna

Václav Mertin