V Americe dávají žáci učiteli po každé hodině zpětnou vazbu

Rozhovor s Jarkem Cemerkem

Placená zóna

Jan-Michal Mleziva