JAK VYCHOVÁVAT CHLAPCE A DÍVKY

Vyhraněně stereotypní představy o „mužské“ a „ženské“ roli, o vhodném chování chlapců a dívek se dnes sice ocitají pod palbou kritiky, ale stereotypní předsudky týkající se „feminity“ a „maskulinity“ stále ve společnosti panují a ovlivňují očekávání rodičů od dítěte i to, jak dítě samo sebe vnímá.

Placená zóna

PaedDr. Lucie Zormanová

Rovné příležitosti, o.s., Ostrava