Název Plánování zaměřené na člověka v nás může vyvolat pochyby nebo odfrknutí: na koho jiného by asi plánování mělo být zaměřené? Jenže záhy zjistíme, že plánování výuky nebo činnosti dětí se znevýhodněním se zabývá spíše znevýhodněním, nikoli člověkem. Jak to tedy udělat, abychom měli k dispozici funkční individuální plán, který by nebyl jen formálním cárem papíru v šuplíku?

Placená zóna

Michaela Němcová