MATEMATIKA Z NEFORMÁLNÍCH UČEBNIC

Většina učitelů matematiky sní o publikaci s úlohami, které se vztahují k učivu, a přitom by byly pro žáky zajímavé. Ideálem jsou úlohy, jež by se navíc vztahovaly k běžnému životu (aby bylo zřejmé, „k čemu to je“).

Placená zóna

Pavel Miškovský