Na pražském Gymnáziu Na Zatlance jsem se studenty realizoval dva projekty, jejichž výstupem bylo vydání knih, které do značné míry sepsali sami žáci. V obou případech šlo o biografické lexikony. První byl věnován významným osobnostem zaniklé pražské německé komunity, druhý se zabýval úspěšnými absolventy naší školy. Projekt by se mohl stát inspirací pro jiné školy a jejich aktivní učitele.

Placená zóna

Radek Aubrecht