SPREJUJ A DOKRESLUJ SKVRNY

Dnes si ukážeme, jak nějaká danost či omezení mohou rozvíjet naši tvořivost. Proto nebudeme začínat kreslit na bílém papíře. Čeká nás sice trochu náročnější příprava, ale pokud učíme starší žáky, lze je do přípravy zapojit. Cílem tvorby bude obohatit dětskou fantazii o nové náměty a načerpat novou inspiraci. Potřebujeme bílý papír, jakýkoliv formát a velikost. Dále karton, on, papírovou lepicí pásku, barevné spreje nebo temperovou či akrylovou barvu ředěnou vodou v rozstřikovači. Bílý papír přilepíme na podložku a položíme na něj jakýkoliv ústřižek nebo ebo útržek kartonu. Pak celý papír přestříkáme barvou (sprejem). Karton sundáme, papírovou pásku jemně odlepíme a vznikne nám polotovar, s nímž už dál budeme pracovat spolu s dětmi. Nejprve můžeme začít s prací ve skupině tzv. brainstormingem: ukazujeme dětem jednotlivé papíry a děti vykřikují, která skvrna jim co připomíná. Poté si každý vybere jeden papír-polotovar a skvrnu dotvoří, dokreslí, domaluje. Vzniknou tak obrazy plné nových námětů a obsahů, které by možná děti samy od sebe nenamalovaly. Zároveň se seznámí s novou technikou. Pokud budeme mít čas připravit materiálu více, může každé dítě udělat tři až pět obrázků a pokusit se vymyslet k nim příběh a vytvořit tak svou první autorskou knihu. Bude to ideální možnost, jak zábavně avně a smysluplně propojit výtvarnou výchovu s výukou českého jazyka.

Placená zóna