PROČ SE VLÁDCI BOJÍ UČEBNIC HISTORIE?

Vždy, když je v nějakém článku či knize autor Černých baronů Miloslav Švandrlík nazýván Miroslavem, zbystřím. Ačkoli jde o drobnost, obvykle za ní v textu následují další nepřesnosti a omyly. V případě učebnice Moderní dějiny pro střední školy to naštěstí neplatí.

Placená zóna

Jiří Lacman