Na Rok průmyslu a technického vzdělávání, který se uskutečnil loni pod taktovkou Svazu průmyslu a dopravy ČR, letos navazuje Rok řemesel. Záštitu nad ním převzala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Akce si klade za cíl zvýšit prestiž řemesel a vyvolat zájem o ně mezi mladou generací. Vždyť ještě před deseti lety ukončilo studium oborů zaměřených na řemesla 24 000 mladých lidí, zatímco nyní je to pouze 10 000. Asociace proto spustila portál Mistři řemesel (www.mistriremesel.cz), který představuje jednotlivá řemeslná odvětví a cechy. „Kvalifikovaní řemeslníci mají velkou budoucnost a jsem přesvědčený, že nastupující čtvrtá průmyslová revoluce a digitalizace budou pro ně spíš příležitostí než hrozbou,“ uvedl člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Petr Jonák.

- red -