PEDAGOGICKÝ ODKAZ C. R. ROGERSE

Zajímavou inspirací pro práci učitelů se může stát kniha Petra Mikošky Člověk, psychoterapie a pedagogika v přístupu C. R. Rogerse z nakladatelství Moravapress. Kniha čtivou formou seznamuje čtenáře s odkazem tohoto amerického psychologa, který se zabýval jak psychoterapií, tak i vzdělávacím procesem.

Placená zóna

Jitka Nosková