TOŽ, DĚCKA, TO JE NAJS!

„Mluvíte při vyučování spisovně? Měl by učitel vůbec mluvit spisovným jazykem?“

Placená zóna