Je tak snadné vychovat lhostejného či snadno manipulovatelného občana. Stačí, aby byl hluchý i slepý vůči veřejnému prostoru. A když je takových více, neblaze se to může projevit ve volbách. Všelijací extrémisté a hysteričtí tlučhubové pak mívají hody (aktuální příklad: Slovensko). Jak jim čelit? Vzděláváním budoucích prvovoličů.

Placená zóna

Jiří Karban