ČESKÝ UČITEL SCHŮZUJÍCÍ, DOZORUJÍCÍ

Učitelská profese obsahuje řadu faset, které zůstávají veřejnosti poněkud skryty, leč pro školu se jeví jako podstatné. Paradoxně, v některých vzdělávacích ústavech podstatnější než výuka sama. Na mysli mám schůze a dozory.

Placená zóna

Jitka Neradová