Psaní slohových prací nemusít být vůbec nuda. Burza nápadů, kterou zprostředkovávají různé učitelské weby, nabízí přehršel námětů, jak oživit skomírající hodiny češtiny.


 


Důležitý kreativní princip, který nás vytrhuje ze stereotypů, je změna úhlu pohledu. Dejte proto dětem za úkol vylíčit kupř. Štědrý večer nikoli jeho očima, ale pohledem psa, kojence, kapra, prskavky či vánoční ozdoby. Nabízejí se také práce na téma Výhled z mé psí boudy, Kdybych byl mravencem či Na návštěvě u trpaslíků. Žáci také mohou zkusit převyprávět známou pohádku z perspektivy vedlejší postavy.


Další oblíbenou hrou je rozdělení hlasů na pesimisty a optimisty. Učitel formuluje různá tvrzení a úkolem dětí je reagovat podle toho, do které skupiny patří. Například na větu „Dnes začíná škola dřív!“ reaguje pesimista: „Zase musím dřív vstávat…“ a optimista: „To se toho zase naučíme!“ Podobně sledujeme reakce na věty: „Mám horečku.“, „Napadlo spoustu čerstvého sněhu.“ či „Ztratila jsem starou mikinu.“ 


Placená zóna

Jiří Lacman