Pugét, předplatné, padák

Nezapomněli jste na dárek pro paní učitelku? Jsou věcné dary učitelům další starostí navíc, společenskou konvencí, nebo dokonce povinností? Jaká pravidla zvolit, abychom neuváděli do rozpaků pedagoga ani sebe při předávání dárku?


Existuje vůbec důvod, proč dávat učitelům dárky a kdo by měl být jejich předavatelem – žák, nebo rodič? Nosíme nějaké dary na úřady, kde potřebujeme vybavit svoje záležitosti? Nemohl by někdo pozornost pro učitelku chápat jako úplatek?


Nejen v českém prostředí, ale i v ostatních zemích euroatlantické kultury si podobnou otázku kladou rodiče dítek školou povinných. Nakonec se ale víceméně všichni shodnou, že obdarování učitele je vyjádřením poděkování a ocenění jeho energie a času, které celoročně dětem věnuje.   


Placená zóna

Veronika Zavřelová