Začalo to symbolicky školním zvoněním. V sídle vzdělávací společnosti Tutor v pražském Karlíně byly na konci března slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Ředitel roku, jejímž mediálním partnerem se stal časopis Rodina a škola.

Do historicky prvního ročníku ankety bylo nominováno přes osmdesát ředitelů z celé republiky. Nominovat mohl kdokoli, většina nominujících byli rodiče, studenti nebo učitelé. Navzdory maskulinnímu názvu Ředitel roku se mezi desítku finalistů probojovalo šest žen a čtyři muži. Odborná porota, v níž figurovali akademici i lidé z praxe, pak vybrala vítěze v jednotlivých kategoriích a vítěze absolutního.

„Účelem projektu bylo zviditelnit nelehkou a velmi zodpovědnou práci ředitelů škol. Podobné ocenění zde dosud na celostátní úrovni chybělo,“ řekla v úvodu Miluše Vondráková, ředitelka vzdělávací společnosti Tutor.


Ryba voní od hlavy

Za odbornou porotu promluvil Václav Trojan, ředitel Ústavu dalšího rozvoje pedagogických pracovníků na Pedagogické fakultě UK. Připomněl, že funkce ředitele je nevděčná a osamělá. „Ředitelé se dají ocenit stovkou různých slov, ale ono stačí jedno: důvěra.“ Ředitel by měl dostat důvěru, že dokáže sestavit dobrý tým, ocenit dobré učitele a dělat dobrá rozhodnutí. „Ředitelská důtka by měla mít svou váhu – a ne že ji hned přijde rozporovat inspektor nebo právník,“ dodal Trojan, který publikum pobavil ředitelským rčením „ryba voní od hlavy“.

A metaforami nešetřil ani dále. „Ředitele školy bych přirovnal ke kapitánovi lodi, je naprosto zásadní postavou českých škol. Může motivovat lidi, vnést do školy pozitivního ducha, přicházet se zajímavými projekty, nebo být naopak brzdou. U řady nominovaných bylo vidět, že nečekají na Godota, pracují s prostředky, které mají, a hledají příležitosti i v současných podmínkách, jež v českém školství panují,“ vyjádřil se za odbornou porotu Václav Trojan.


Gauč v ředitelně

A jak anketa dopadla? Vítězkou v kategorii malotřídek se stala Irena Marušáková, ředitelka ŽŠ a MŠ Plavsko na Jindřichohradecku. Porotu zaujalo například to, že ke všem dětem přistupuje pozitivně a stejně tak jedná i s rodiči. Ti k ní nechodí „na kobereček“, ale spíš pro uklidnění, že všechno se dá řešit. Zavedla koncept týdenních plánů i celoroční hru Strážci lesa. Za jejího působení se popularita její „vesnické“ školy zvýšila tak, že je kapacitně zcela vytížena.

V kategorii středních škol zvítězil Andrzej Bartoš, ředitel Střední školy polytechnické v Brně. Tento původem Polák zaujal porotu mj. tím, že reflektuje trendy na trhu práce. Příkladem je provázanost učebních oborů malíř, podlahář a montér suchých staveb, která snižuje studijní neúspěšnost. Škola úzce spolupracuje s různými firmami. Ředitel zajistil prostředky pro řadu náročných projektů, jako byla rekonstrukce výukového centra, jídelny s vývařovnou nebo domova mládeže. Škola získala jako první u nás titul Ekoškola.

A konečně absolutním vítězem ankety Ředitel roku, který vyhrál i v samostatné kategorii základních škol, se stal Jiří Vymětal, ředitel ZŠ a MŠ v Olomouci. U něj porota ocenila lidský a empatický přístup k žákům i všem zaměstnancům školy včetně toho, že zná všech 287 žáků jménem. „Kdyby měl v ředitelně gauč, tak by tam i spal,“ zaznělo z pléna. K jeho dalším plusům patří zavedení volitelných předmětů, aktivní využívání Facebooku, Instagramu a webu k propagaci školy, princip neustále otevřených dveří pro rodiče jak do výuky, tak do mnoha odpoledních akcí, zřízení sportovních koutků na chodbách či podpora školní kapely.

Jan Nejedlý