Historické portréty Učitele národů

Příští roky budou ve znamení jubileí Jana Amose Komenského. Půjde o oslavy 350. výročí úmrtí (2020) a 430. výročí narození (2022).

Již nyní je ovšem odkaz velikána připomínán expozicí Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků, kterou najdete až do prosince v pražském Pedagogickém muzeu. Exkluzivním exponátem výstavy se stal liturgický kalich Jednoty bratrské z roku 1564, který se obyčejně nachází v Lešně. U příležitosti této výstavy je kalich vůbec poprvé zapůjčen mimo území Polska. Jde o unikátní předmět nevyčíslitelné ceny a především historické i duchovní hodnoty, který nechal vyrobit příslušník Jednoty bratrské z řad šlechty. Tento kalich používal sám Komenský. 


Vystaveny budou také drobné předměty spjaté s připomínkou památky Učitele národů – pamětní medaile a odznaky, bankovky, poštovní známky nebo školní rozvrhy. K raritám výstavy patří kolek Matice vyššího vzdělání v Iowě, jehož koupí se přispívalo do fondu na podporu českých studentů v USA a na výuku českého jazyka za oceánem.

Jan Nejedlý