Odpor ke škole jako módní trend

Člověk nemusí být ani dítě školou povinné, a přesto má pocit, že školu nesnáší. Většině lidí se i v hluboké dospělosti rozzáří oči při začátku prázdnin. Na někoho stejně funguje i magické slovo přestávka. To se všem ve tváři rozlije blažený výraz pohody. „Konečně!“ – dá se číst ve spokojených obličejích jako v otevřené knize.


Odpor ke škole je prostě v současné době vnímán jako módní trend. Není moc in tvrdit, že do školy chodíte rádi. Snad vyjma nějakých alternativních zařízení, ale ani tam to není masový jev. Děti, které by se ve své nevědomosti do školy třeba i těšily, máme ve zvyku strašit: „Počkej, až půjdeš do školy, tam ti ukážou!“ Jde sice o běžnou floskuli, nikdo nekonkretizuje, co dítěti ukážou, ale rozhodně to není prezentováno pozitivně. Že vám tam třeba ukážou nějaké poznání, nové vědomosti, rozšíří vaše obzory. Vždy je tato nadužívaná věta prezentována coby hrozba. Jako že ve škole děti čeká nějaká tajuplná hrůza. Nebo je tam minimálně srovnají do latě. 

Placená zóna

Jitka Neradová