Sametová revoluce ve škole

Jakým způsobem si vaše škola nebo vy jako učitel připomenete 30. výročí sametové revoluce? Považujete nějakou formu připomenutí této události za přirozenou, nebo spíše za nemístnou politizaci školy?

Považuji takové připomenutí za nutné, protože jde o historický fakt s významem, který doposud formuje naši každodennost. Za politizaci bych považoval, kdyby se žákům prezentoval názor na současnou vládu v kontextu sametové revoluce, což dělat nebudeme. Chystáme na listopad projektový den věnovaný sametové revoluci ve smyslu proměny společenské atmosféry, takže například já budu dětem pouštět normalizační hity ve stylu Miloše Skalky. Ostrý obraz a dobrý zvuk, to se těším. 

Marcel Šuslík, ZŠ Praha-Modřany


Připomenutí 30. výročí sametové revoluce považuji na naprosto nezbytné. Je to milník v našich dějinách, který je dnes některými lidmi ve snaze jej znehodnotit velmi překrucován, případně ignorován. Ve škole chystáme filmový festival v týdnu před. Filmy budou vybírat děti ve spolupráci s učiteli češtiny a dějepisu. Na samotný svátek připravíme při hodinách výtvarky výzdobu školy. Děti budou sledovat fotodokumentaci na školních informačních televizích. V pátek 15. listopadu budu mít vystoupení ve školním rozhlase. Ještě nevím formu, asi zvolím nějaké čtení k zamyšlení. 

Martina Thumsová, ZŠ Mendelova

Placená zóna

Jan Nejedlý