Online archiv

Kategorie: Pro rodiče

Střídavka jako past

Pavla Koucká, 7/2022
Představte si, že jste malé dítě. Světu ještě moc nerozumíte, naštěstí ale máte dva velké ochránce, a tak se cítíte bezpečně. Jenže teď ti dva začnou pálit jeden po druhém. Nic proti vám, jen jste uprostřed a kolem vás sviští kulky. Ta zloba a nenávist vás děsí. A občas vás samotné některý z ochránců zneužije jako munici proti tomu druhému. Pošle po vás jedovatý vzkaz či překroutí vaše slova, aby vypovídala proti tomu druhému.

Raná péče podporuje celou rodinu

Jitka Barlová, 7/2022
Raná péče je sociální služba určená rodinám dětí do sedmi let věku, které se narodily s postižením nebo závažným onemocněním nebo jsou jimi ohroženy ve svém vývoji.

Když má život háček...

Jan Nejedlý, 7/2022
Rozvod rodičů, autismus, diabetes, ADHD, šikana, nástrahy střídavé péče, maminčina deprese nebo útěk z domova. To jsou svízele, s nimiž se mohou setkat všechny děti. I nelehké životní situace se ale dají překonat!

7 chyb při výchově, které mají vliv na učení

6/2022
Školní výsledky dětí nezávisí pouze na učiteli a škole, ale ovlivňuje je i rodičovská výchova. Vybrali jsme sedmero nejzákladnějších chyb při výchově, které mají dopad na přístup dítěte k učení.

Členem školské rady za rodiče

Petr Chaluš, 6/2022
Cílem následujícího vyprávění je motivovat rodiče, aby se ucházeli o členství ve školské radě. A také vyjádřit vděčnost členům těchto rad za jejich dobrovolnou práci, která posouvá kvalitu školy a dělá ji lepším místem pro děti.

Rodičovský průvodce digitální džunglí

Pavla Koucká, 5/2022
Digitální technologie mohou sloužit stejně jako škodit. Obzvlášť to platí v rukou nezkušených dětí. Ať už kvůli traumatizujícímu obsahu, nadměrné stimulaci nevhodné pro vyvíjející se mozek, nebo tomu všemu, co děti propásnou sezením u obrazovek.

Dějepis+ jako příklad reformy výuky?

Radek Aubrecht, 4/2022
Budeme-li pozorně pročítat programové prohlášení nové pětikoaliční české vlády, jistě si v kapitole věnované školství všimneme závazku proměnit obsah vzdělávání a inovovat formy výuky na základních a středních školách. Tuto snahu, započatou již za předchozího ministra školství Roberta Plagy, lze dobře demonstrovat nejen na již probíhajících revizích tzv. rámcových vzdělávacích programů, které po roce 2005 nahradily osnovy, ale také na projektu s názvem Dějepis+.

Když žáci chodí za školu…

3/2022
Chození za školu a neomluvené hodiny si zajisté zaslouží pozornost na základní i střední škole. Jaká je prevence záškoláctví a co dělat tehdy, když rodinou omluvené absence ve škole ohrožují vzdělání žáků?

Na přijímačky se chystá rekordní počet žáků

Jan Nejedlý, 3/2022
Základní školy budou letos opouštět silné populační ročníky. To výrazně zvýší převis uchazečů na nejvíce žádaných oborech. Jen 9. třídy letos opustí zhruba sto tisíc dětí, další desítky tisíc budou zkoušet přijímačky na víceletá gymnázia. „U některých škol uspěje třeba jen jeden z deseti kandidátů,“ říká Radka Šmahelová, jež zaštiťuje web Škola s nadhledem. Velká část dětí přitom stále dohání učivo z doby zavřených škol.

Evropský den logopedie

Jan Nejedlý, 3/2022
V roce 2004 byl ustanoven na 6. března Evropský den logopedie. Jeho záměrem je zvýšit povědomí veřejnosti o komunikačních poruchách, jejich vlivu na zdraví člověka a možnostech léčby. Potíže s komunikací se mohou objevit v každém věku, přičemž logopedie neřeší jen správnou výslovnost, ale celou řadu dalších problémů.

Odpojení, přepnutí, nevšímaví

Jiří Karban, 2/2022
Kmen sluchátkářů se nápadně rozrůstá. Kdekdo si rád zacpe uši. Přemýšlejme, zda je to jen móda, generačně podmíněná záliba, nebo projev vyhroceného individualismu. Jisté je, že mění zažité způsoby komunikace.

Když vylétají z hnízda…

Daniela Kramulová, 2/2022
Proč otevíráme téma, které v případě lidských mláďat výrazně přesahuje období povinné školní docházky, kvůli němuž časopis určený učitelům a rodičům čtete především? Nebo že by šlo o ornitologické okénko pro zpestření výuky biologie?