Online archiv

Kategorie: Pro rodiče

„Proč jsem otevřela vlastní školu?“

Sabrina Karasová, 9/2022
Zdaleka ne každý může dopřát své ratolesti vzdělání v soukromé škole. Touhle větou jako bychom predikovali, že privátní škola je pro dítě lepší. Je skutečně lepší? Nahlédněte do know-how jedné, která završila první rok pilotního provozu, a posuďte sami.

Hlavně, aby to bylo blízko…

Jan Nejedlý, 9/2022
Většina rodičů vybírá základní školu pro své děti podle vzdálenosti od domova. Ti, kteří volí podle pověsti, bývají ale se školou spokojenější. Vyplývá to z dotazníkového šetření Mapa školy, ve kterém v uplynulém školním roce odpovídalo přes osmnáct tisíc rodičů.

Zrušíme osmiletá gymnázia?

Jitka Neradová, 7/2022
Učím na osmiletém gymnáziu. Od samotného počátku své pedagogické praxe se výzva ke zrušení osmiletých gymnázií vrací jako bumerang. Vždycky se objeví někdo na politické scéně, kdo vášnivě prohlásí, že osmiletá gymnázia jsou elitářská, likvidují základní školství a že je třeba je zrušit. Nejlépe ihned.

Střídavka jako past

Pavla Koucká, 7/2022
Představte si, že jste malé dítě. Světu ještě moc nerozumíte, naštěstí ale máte dva velké ochránce, a tak se cítíte bezpečně. Jenže teď ti dva začnou pálit jeden po druhém. Nic proti vám, jen jste uprostřed a kolem vás sviští kulky. Ta zloba a nenávist vás děsí. A občas vás samotné některý z ochránců zneužije jako munici proti tomu druhému. Pošle po vás jedovatý vzkaz či překroutí vaše slova, aby vypovídala proti tomu druhému.

Raná péče podporuje celou rodinu

Jitka Barlová, 7/2022
Raná péče je sociální služba určená rodinám dětí do sedmi let věku, které se narodily s postižením nebo závažným onemocněním nebo jsou jimi ohroženy ve svém vývoji.

Když má život háček...

Jan Nejedlý, 7/2022
Rozvod rodičů, autismus, diabetes, ADHD, šikana, nástrahy střídavé péče, maminčina deprese nebo útěk z domova. To jsou svízele, s nimiž se mohou setkat všechny děti. I nelehké životní situace se ale dají překonat!

7 chyb při výchově, které mají vliv na učení

6/2022
Školní výsledky dětí nezávisí pouze na učiteli a škole, ale ovlivňuje je i rodičovská výchova. Vybrali jsme sedmero nejzákladnějších chyb při výchově, které mají dopad na přístup dítěte k učení.

Členem školské rady za rodiče

Petr Chaluš, 6/2022
Cílem následujícího vyprávění je motivovat rodiče, aby se ucházeli o členství ve školské radě. A také vyjádřit vděčnost členům těchto rad za jejich dobrovolnou práci, která posouvá kvalitu školy a dělá ji lepším místem pro děti.

Rodičovský průvodce digitální džunglí

Pavla Koucká, 5/2022
Digitální technologie mohou sloužit stejně jako škodit. Obzvlášť to platí v rukou nezkušených dětí. Ať už kvůli traumatizujícímu obsahu, nadměrné stimulaci nevhodné pro vyvíjející se mozek, nebo tomu všemu, co děti propásnou sezením u obrazovek.

Dějepis+ jako příklad reformy výuky?

Radek Aubrecht, 4/2022
Budeme-li pozorně pročítat programové prohlášení nové pětikoaliční české vlády, jistě si v kapitole věnované školství všimneme závazku proměnit obsah vzdělávání a inovovat formy výuky na základních a středních školách. Tuto snahu, započatou již za předchozího ministra školství Roberta Plagy, lze dobře demonstrovat nejen na již probíhajících revizích tzv. rámcových vzdělávacích programů, které po roce 2005 nahradily osnovy, ale také na projektu s názvem Dějepis+.

Když žáci chodí za školu…

3/2022
Chození za školu a neomluvené hodiny si zajisté zaslouží pozornost na základní i střední škole. Jaká je prevence záškoláctví a co dělat tehdy, když rodinou omluvené absence ve škole ohrožují vzdělání žáků?

Na přijímačky se chystá rekordní počet žáků

Jan Nejedlý, 3/2022
Základní školy budou letos opouštět silné populační ročníky. To výrazně zvýší převis uchazečů na nejvíce žádaných oborech. Jen 9. třídy letos opustí zhruba sto tisíc dětí, další desítky tisíc budou zkoušet přijímačky na víceletá gymnázia. „U některých škol uspěje třeba jen jeden z deseti kandidátů,“ říká Radka Šmahelová, jež zaštiťuje web Škola s nadhledem. Velká část dětí přitom stále dohání učivo z doby zavřených škol.