Online archiv

Vydání: 2/2021

Do školy pěšky a bezpečně!

Jana Renner, 2/2021
Organizace Pěšky městem ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy vyhlašuje další ročník programu Bezpečné cesty do školy. Ten si klade za cíl měnit okolí škol tak, aby co nejvíce dětí mohlo chodit do školy pěšky a rodiče se o ně nemuseli strachovat.

Workshopy varují před sexuálním násilím

Jan Nejedlý, 2/2021
Od minulého roku probíhají na základních a středních školách workshopy k prevenci sexuálního násilí a kybernásilí. Kvůli pandemické situaci se přesunuly do on-line prostoru. Prozatím. To však zájmu o ně neubralo.

EUSTORY – malé i velké dějiny 20. století

Jan Nejedlý, 2/2021
Komunitní a vzdělávací spolek Pant vyhlašuje dvanáctý ročník mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY určené pro studenty středních škol.

Studenti hodnotili distanční výuku

Jan Nejedlý, 2/2021
Česká středoškolská unie provedla dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zmapovat silné a slabé stránky distanční výuky z pohledu středoškoláků. Ačkoliv se většina studentů shodla na tom, že kvalita distanční výuky se v porovnání s jarem zlepšila, stále vnímají nezanedbatelné problémy.

Potíže s dějepisem

Jan Nejedlý, 2/2021
U části českých historiků se dnes objevuje tendence relativizovat negativa komunistického režimu. Lidé prý byli tehdy spokojenější, než se dosud tvrdilo. Svoboda slova jim příliš nechyběla, normalizace už nebyla totalitou a jistý demokratický prvek nacházejí i v éře stalinismu. Co si o tomto trendu myslíte? Reflektujete ho při výuce? Polemizují s vámi žáci při výkladu o minulém režimu?

Moře času

Jan Nejedlý, 2/2021
Je to dnes zvláštní doba. Když jsem byl malý, v časopise ABC psali, že v 21. století budeme létat na dovolenou na Měsíc, ne-li přímo na Mars. A hle, nejenže nelétáme na jiné planety – člověk dneska nemůže jít ani do hospody nebo k holiči. Anebo do školy.