Workshopy varují před sexuálním násilím

Od minulého roku probíhají na základních a středních školách workshopy k prevenci sexuálního násilí a kybernásilí. Kvůli pandemické situaci se přesunuly do on-line prostoru. Prozatím. To však zájmu o ně neubralo.

Do května se jich má uskutečnit víc než stovka. Workshopy se konají pod hlavičkou projektu vládního Odboru rovnosti žen a mužů, který se zabývá prevencí domácího a genderově podmíněného násilí. Workshop vede k rozvoji komunikace a vyjadřování svých potřeb ve spojení se sexualitou. Účastníci ve věku třináct až sedmnáct let analyzují modelové příběhy z oblasti vztahů a intimity. Diskutují o tlaku okolí, o potřebě znát svou vlastní hodnotu, o nutnosti souhlasu při sexuálním jednání, o respektu a nastavení hranic. Zároveň se učí rozpoznat podoby sexuálního násilí a poskytnout podporu těm, kteří se s násilím setkali. Mladí lidé se také učí rozlišit nové formy kybernásilí, i to, jak se mu bránit. Bližší info na www.tojerovnost.cz.  

Jan Nejedlý