Výsledky hledání "okamzita pomoc proti uzkosti"

Okamžitá pomoc proti úzkosti. Praktická příručka pro dnešní dobu.

Dnešní doba je extrémní a nejistá. Od přírodních katastrof přes snižování počtu zaměstnanců a automatizaci až po globální pandemie a války, máme starostí víc než dost. Jak si při tom udržet duševní zdraví a nepodléhat stresu a obavám?

Jak zvládat hněv a nepodléhat mu

Když se člověk rozčílí, velmi často jde o natolik silnou emoci, že nad sebou ztrácí kontrolu. Dopady na psychiku, zdraví, anebo sociální vztahy mohou být poměrně tvrdé, zejména pokud se nejedná o výjimečnou situaci. Cítit hněv je určitě v pořádku, ale současně je třeba ho umět tzv. udržet na uzdě. Nicméně, pokud se to nedaří a hněv pod kontrolou nemáme, není třeba si hned zoufat. Technice zvládání hněvu se lze totiž vcelku snadno naučit.

Já a obranné mechanismy Anny Freud se vrací v Klasicích

Slavná a klasická kniha, jeden ze základních psychoanalytických textů, Já a obranné mechanismy od Anny Freud, dcery Sigmunda Freuda, nově vychází v edici Klasici.

4.13 Některé projevy rizikového a problémového chování

Kromě toho, že se sociální deviace staly v posledním desetiletí mnohem viditelnějšími než v období komunistického režimu, bylo možné zaznamenat od počátku devadesátých let skutečný nárůst problémového a rizikového chování adolescentů. V širších souvislostech přispěla k této změně nižší státní a institucionální kontrola nad chováním občanů, a tedy i mládeže, jakož i větší benevolence, tolerantnost a respekt k specifické „subkultuře teenagerů“. Mezi další, specifičtější příčiny lze např. zařadit větší důraz na výkonovou orientaci, zvýšenou preferenci materiálních hodnot u některých skupin obyvatelstva, větší tlak na vlastní rozhodování, názorovou pluralitu a osobní svobodu. Ta je sice vnímána jako pozitivní hodnota, v kontrastu s dlouhodobou totalitní zkušeností ovšem často vedla k zvýšené úzkosti z neznámého světa a z nejasných možností.

Jak se panická porucha a agorafobie léčí?

Ukázka z knihy Agorafobie a panická porucha.

Sourozenecká dynamika a její význam v psychoterapii

Zatímco vztahy s rodiči se v terapii řeší téměř pokaždé, jinému vztahu - neméně důležitému - byla donedávna v psychoterapii věnována poměrně malá pozornost. Přitom vztah se sourozencem bývá v životě ten nejdelší a je často zdrojem velkého množství vztahových zkušeností. Literatury věnující se této problematice je ale poskrovnu.

Jak poznat manipulátora

Manipulátoři jsou mezi námi, a dokonce zaujímají prestižní místa na sociálním žebříčku. Jsou lékaři, novináři, učiteli a většinou vykonávají povolání spojené s nějakým druhem moci. Ale najdeme je i mezi ženami v domácnosti nebo kadeřníky… Činnost, které se věnují, z nich manipulátory nedělá. Manipulace není výsadou žen nebo mužů. Manipulátoři se nevyskytují častěji na určitých místech. Působí ve společnosti, v rodině, v partnerských vztazích i na pracovištích.

Vycházejí Freudovy přednášky k úvodu do psychoanalýzy

Sigmund Freud nikdy skutečnou učebnici psychoanalýzy nenapsal, a proto jsou jeho přednášky, pronesené převážně mezi lety 1915-1917 ve Vídni, hlavním (a skvělým) zdrojem pro poznání této jeho nauky. Poprvé česky vyšly již v roce 1935 a od té doby ještě několikrát, naposledy ale před více než dvaceti lety.

Oči a duše

Problémy s viděním nemusí souviset jen s poškozením očí v důsledku nepřiměřeného namáhání (např. soustavná práce na počítači). To, že psychika ovlivňuje lidské fyzično platí i v případě zraku.

Psychologické typy - nejznámější dílo C. G. Junga - vychází česky

Jungova kniha PSYCHOLOGICKÉ TYPY bývá někdy označována za jeho nejznámější dílo, jímž se etabloval jako samostatný psychologický myslitel. Jeho popis introvertního a extravertního zaměření se stal nejobecněji přijímaným Jungovým objevem vůbec. Přesto měl český čtenář dosud v překladu k dispozici pouze části tohoto obsáhlého díla - nyní však v edici Klasici vychází kompletní překlad této téměř sto let staré, ale stále aktuální knihy, jejíž model lidské psychiky obstojí i ve světle nejnovějších vědeckých poznatků.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru