Rozvíjíme hlásku P

Milé děti, váš kamarád skřítek Mluvílek si pro vás nachystal různé pěkné a zábavné úkoly. Tentokrát s ním budete procvičovat hlásku P.

Hra na balonek

Nafukujeme tváře, rty jsou semknuté. Prudce vydechneme, rozrazíme rty – zvuk podobný hlásce p. Zkusíme-li hlasitě, ozve se obdobně b.

Hra zatleskáme, zamotáme

Procvičíme hlásku P ve zvucích.

Zatleskáme, zamotáme (pohyby rukama), jako kuře zapípáme – pi, pi.

Zatleskáme, zamotáme, tatínkovi zamáváme – pá, pá,

… paci-paci uděláme.

… na Pepíka zavoláme: Pepo!

Hádanky z košíčku – práce s obrázky

Maňásek Pepa vytahuje obrázky z košíku. Děti ho vybízejí: „Pepíku, Pepíku, ukaž, co máš v košíku!“ Pepa vytahuje jednotlivé obrázky a děti říkají, co to je. Pepa jim trochu napovídá – počáteční slabikou, popisem – hádankou (co jíme k obědu, co si navlékáme na nohy…).

Placená zóna

-red-