Pedagogové píšou ministru školství

V průběhu letošního října vzniklo několik otevřených dopisů pedagogů, kteří jimi oslovovali vedení resortu školství. Upozorňovali v nich na nedostatečně nastavené podmínky pro vzdělávání v mateřských i základních školách.

Oslovila jsem iniciátorku jednoho z otevřených dopisů, paní Martinu Johanovskou z MŠ Libochovice. Otevřený dopis, pod níž je za pedagogy školky podepsána, je zveřejněn v online archivu časopisu Informatorium 3-8. V tomto příspěvku najdete její odpovědi na otázky týkající se současné situace mateřských škol.

Nejsme nesmrtelné tety na hlídání

V první řadě mě zajímalo, co autorky dopisu vedlo k tomu, že napsaly otevřený dopis ministru školství. „Dopis jsme se rozhodly napsat proto, že jsme už dále nemohly přehlížet to, jak nás opět naši zákonodárci v čele s ministrem Robertem Plagou doslova hodili přes palubu. Když jsme sledovaly s kolegyněmi vyvíjející se pandemii, jak se líhnou opatření za opatřeními a postupně se zavírají školy, jak ostatním bylo nařízeno nosit roušky, dodržovat rozestupy, omezit sociální kontakty, dezinfikovat vše, co jde, a ve školkách jako by covid-19 neměl šanci se usadit, nebo jsme natolik imunní, že se nás zkrátka netýká jakékoli opatření, zbystřily jsme. Všichni se mohou nakazit, jen učitelky a nepedagogičtí pracovníci ve školce nikoli? To jsme si už připadaly jako nesmrtelné tety. Ale nejsme v pohádce že. Podle mého názoru vláda situaci s koronavirem podcenila a na druhou vlnu epidemie se nepřipravila. Soustředila se jen na volby. Jednoduše, bez jakéhokoli svědomí a vědomí nás v mateřských školách nechali vystaveny nákaze. Problém je však daleko obsáhlejšího charakteru. Myslím si, že důležitost a vážnost předškolního vzdělávání se již několik let posouvá někam, kde je postrádán hlavní smysl naší práce. Do popředí se rodinám, které dávají děti do předškolního zařízení a tím pádem celé společnosti, mylně vnucuje představa o naši roli, ve které si připadáme spíš jako chůvy nebo tety na hlídání. Dalším trendem je to, že dnešní rodiče, s výjimkami, kritizují učitele před dětmi a tím mizí respekt vůči nám, ale také se vytrácí pokora a úcta mezi jednotlivci jak v rodině, tak vůči pedagogům obecně,“ popisuje Martina Johanovská.

Školky mimo záběr ministerstva

Od začátku pandemie, už letos na jaře, se zdálo, že mateřské školy jdou trochu mimo hlavní záběr ministerstva. Martina Johanovská to potvrzuje. „Metodické pokyny byly pro MŠ ušity horkou jehlou a postrádaly pravý smysl. Školy zavřeny, opatření, roušky, rozestupy… a v MŠ vše povoleno a více větrejte a dezinfikujte! To, co se ve školce běžně provádí, bylo pouze papouškováno a doplněno o dodržování zvýšené hygieny, častějšího větrání a trávení času s dětmi převážně na zahrádkách. Ale co když prší nebo fouká vítr? S 20 dětmi musíte být v jedné místnosti po dobu, než dítě odejde domů, což je až do pozdního odpoledne. Předškolní děti nemají ty správné hygienické návyky, ve školce si je zdokonalují a upevňují. Udržet třídu bez viru a bakterií zkrátka nelze. Nákaza se šířila dále, tak se postupně školky zavíraly. Bylo to na zřizovatelích a ředitelích. V provozu byly hlavně školky pro ISZ. Již v první vlně se zjistilo, že děti jsou přenašeči bez příznaků a mohou tak šířit nepozorovaně vir dál do rodin.“

Nejsme odkladiště dětí

Mateřské školy jsou často a neprávem považovány za pouhá odkladiště dětí zaměstnaných rodičů. I na to Martina Johanovská reaguje. „MŠMT jako správní orgán by se mělo více zajímat o pedagogické i nepedagogické pracovníky a zlepšit podmínky ve školkách. Vyslyšet názory z praxe a vzít v potaz problémy, na které učitelky poukazují. Proč upadá prestiž předškolního vzdělávání, proč si připadáme jako odkladiště dětí, proč spousta mladých učitelů nevydrží dlouho učit, proč nemáme v zákonech větší oporu a určitou pravomoc k tomu, abychom mohly v klidu poslat dítě, které má podle nás problém v některých oblastech do SPC, PPP, ke klinickému logopedovi, psychologovi atd.? Proč se šíří viry a bakterie takovou rychlostí a učitelka nemůže konfrontovat rodiče, když dají vědomě dítě s infekčním onemocněním do školky i přes veškerá upozornění ze strany MŠ (rýma, kašel, průjem, únava, zvýšená teplota atd.)? Školky by stejně jako ostatní instituce měly mít ucelená a logická pravidla a ta by se měla dodržovat.“

Školky v karanténě

V mnoha mateřských školách se nyní potýkají s covidovou nákazou, celé kolektivy jdou do karantény a mnozí zaměstnanci dokonce onemocní. Čím to je? „Současný ministr školství tvrdí, že máme jen minimum shluků v MŠ, a tudíž se tu covid-19 šíří pomaleji než jinde. S tím však nesouhlasím, protože právě v MŠ, které je typickým prostředím a kde se shlukuje v jedné místnosti každý den okolo 20 dětí, kde se současně učíme, cvičíme, tvoříme, zpíváme, svačíme, obědváme, v šatnách se vystřídá denně cca 2× 20 rodičů, je shlukování typické. Selský rozum mi říká, že problémem je právě velká koncentrace lidí po delší dobu, mnohdy 8 hodin (ve třídě), v ložnici spí 15–20 dětí a je těžké zajistit dvoumetrový rozestup mezi lehátky. Ve školce se také objevuje hlasitý projev dětí, které se neustále překřikují a při hrách se hlasitě projevují, protože se u nich prudce rozvíjí slovní zásoba a každý chce, aby ho bylo slyšet. Vyskytují se zde lidé bez obličeje zakrytého kvalitními rouškami nebo respirátory. K tomu přidám nedostatečné hygienické návyky dětí, což je kýchání bez zakrytí úst, otírání nudlí do rukávu či ruky, správně umyté ruce po jídle, toaletě, kýchání, smrkání, pobytu venku. Děti jsou navíc bezpříznakovými přenašeči nemoci covid-19,“ odpovídá Martina Johanovská.

Co by nám pomohlo?

Jaká opatření by mohla mateřským školám, které jsou přetížené a postupně se uzavírají do karantény, pomoci? „Omezit počet dětí ve třídě, tzn. jen pro děti zaměstnaných rodičů. Zajistit dostatek ochranných a hygienických pomůcek: respirátory, dezinfekce, rukavice. Navýšit finanční rozpočet, kdyby je potřeba zastoupit nemocného pracovníka v důsledku nákazy, či karantény. Do budoucna také v případě čerpání dovolené, jelikož v mateřské škole řešíme prázdninový provoz, tudíž si nemáme kdy čerpat řádně dovolenou. Zřídit web, kde rodiče i školky mohou sledovat vývoj epidemie, počet nakažených ve školkách, kde je výskyt a mohli tak předejít šíření nákazy tím, že své dítě do školky, pokud možno nedají. Zřídit jasnější a proveditelné manuály pro školky jako na Slovensku. Brát nás jako rizikovou skupinu, neházet nás přes palubu, jak tomu v současné době je,“ doporučuje Martina Johanovská.

Proč jsou školky důležité?

Nikdo nepochybujeme o tom, že mateřské školy jsou nedílnou a důležitou součástí systému škol, přesto se sluší připomenout, proč jsou školky vlastně tak důležité. „Odjakživa jsme tvor společenský. Děti se po malých krůčcích seznamují s reálným životem. Rodina je základním kamenem, kam rodiče vloží podstatnou část, bez které těžko stavět ty obvodové zdi a tím je právě školka ve spolupráci s rodinou a společností. Ve školce děti získávají kompetence, které jsou důležité pro vstup do základní školy. Kromě socializace, sebeobsluhy, dodržování pravidel si děti v MŠ osvojují psychické a tělesné dovednosti, které jsou předpokladem pro zvládnutí nástupu do školy. Do šesti let se utváří osobnost dítěte, kdy je potřeba zachytit ty nejdůležitější vrozené schopnosti a společně s procesem učení dál malého človíčka rozvíjet. Pokud základní kámen a obvodová zeď nebudou pevné, tak se v horším případě mohou zbourat, nebo nebudou v takové kvalitě, jaké by mohly být. Učitelky a učitelé ve školce jsou pro děti vzorem a děti jim věří. Co si děti zafixují již v předškolním věku, tak to jim zpravidla vydrží až do dospělosti. Je to období hodně citlivé a děti jsou ještě tvárné. Mají obrovský potenciál a mohou se ve školce rozvíjet při každodenních aktivitách, které si učitelky připravují tak, aby byly naplněny krátkodobé a dlouhodobé cíle. Proto je školka důležitým mezníkem v jejich životě a v první třídě mohou snáze navázat na další etapu vzdělávání,“ zdůrazňuje Martina Johanovská.

Na závěr našeho společného povídání jsem se Martiny Johanovské zeptala, zda se současná situace ohledně covidu-19 promítla i do života mateřské školy, kde působí. „U nás ve školce je naštěstí situace v normě. Paní ředitelka byla 14 v karanténě a výsledky byly negativní. Jinak některé děti zůstávají omluveny pro kašel, rýmu a rodiče si je nechávají naštěstí pár dní doma. Uvidíme, jak to bude vypadat s příchodem klasické chřipky, která se nám nevyhýbá, stejně jako v ostatních školkách.“

Mgr. Marie Těthalová


Napište nám

Jaký je váš názor na současnou situaci mateřských škol a školních družin? Pomáhá vám zřizovatel ve zvládání nároků, které souvisejí s hygienickými a režimovými opatřeními ve školce? Jak se u vás promítlo uzavření základních škol? Jak zvládáte suplování, když vaši pedagogové zůstávají doma, aby mohli zajistit péči o své děti, jež nyní až na prvňáky a druháky do škol nemohou? Pište na informatorium@portal.cz, vaše názory nás zajímají.


Mgr. Marie Těthalová