Evropský den logopedie

Dne 6. března tradičně připomínáme logopedii jako důležitý obor, který dětem i dospělým s narušenou komunikační schopností pomáhá zvyšovat kvalitu života. Letošním tématem je klinická logopedie, tedy nelékařská profese ve zdravotnictví. Péče klinického logopeda je ve většině případů hrazena zdravotními pojišťovnami a v jejím záběru je práce na vyvození a upevnění hlásek, rozvoj komunikačních dovedností včetně porozumění řeči, až po práci s dospělými, kteří v důsledku nějaké nemoci nebo poruchy ztratili své komunikační schopnosti. Ambulance klinických logopedů v řadě případů spolupracují s mateřskými školami například formou doporučení, které dostanou rodiče dítěte docházejícího na logopedii a které se týká například způsobů práce s dítětem nebo tipů pro podporu řečového vývoje.

Napište nám, jak vypadá podpora jazykového vývoje u vás v mateřské škole. Jak děti podporujete v rozvíjení jazykových dovedností? S kým na tom spolupracujete? Jak se vám práce daří? Jakou podporu například ze strany MŠMT byste uvítali? Pište na informatorium@portal.cz.

red

-red-