Sdílení zkušeností. I tak může vypadat vzdělávání pedagogů

Společnost se mění, a proto se učitelé potřebují dále vzdělávat, aby dokázali držet krok s dobou a reagovat na to, co dnešní rodiny potřebují.


Projekt Učící se málotřídky, který realizuje vzdělávací organizace Vysočina Education v Jihlavě, je skvělým příkladem toho, jak může vypadat kolegiální učení. PaedDr. Malenovská Lenka, manažerka tohoto projektu, mi vysvětlila, jaké má projekt aktivity, co je jejich cílem a komu jsou určeny. „Cílem první klíčové aktivity projektu (KA 02) s názvem Kolegiální podpora na MŠ málotřídní školy jako forma profesního rozvoje učitelek aneb ‚Každé dítě je jiné‘ je rozvoj profesních a osobnostních kompetencí učitelek MŠ v oblasti individualizace vzdělávání. Do této aktivity je zapojeno zatím 24 spolupracujících MŠ z Kraje Vysočina. Školy jsou rozděleny do pěti skupin podle regionů z důvodu lepší dostupnosti a pedagogové se setkávají v malých skupinách přímo na jedné z MŠ. Pod vedením odborníků z praxe, což jsou Mgr. Věra Krejčová, Mgr. Alena Jabůrková a Mgr. Hana Schenková, se postupně zabývají individualizací v osmi oblastech podle Rámce profesních kvalit učitele MŠ, jehož autorkou je PhDr. Zora Syslová, která se na realizaci této aktivity také podílí. Máme za sebou oblast Profesní rozvoj učitele, oblast Plánování a v současnosti probíhá sdílení a výměna zkušeností v oblasti Prostředí pro učení. Které oblasti nás ještě čekají? Jsou to oblasti nazvané Prostředí pro učení, Hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte, Reflexe vzdělávání, Rozvoj školy a Spolupráce s kolegy, rodiči a širší veřejností,“ sděluje Lenka Malenovská. Skupinová setkávání jsou podle jejích slov otevřena pro další MŠ málotřídních škol v jednotlivých regionech Kraje Vysočina (viz. www.vys-edu.cz).


Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová