Když děti kopírují své rodiče

Nedávno jsem byla ve školce pro svá vnoučata a zvědavě jsem se zastavila u jídelního lístku. Mladá maminka, která u něj stála se svým synkem, neskrývala rozhořčení. „Měli jste k obědu fazole, viď? Chudáčku, to sis nepochutnal! Nic si z toho nedělej, koupíme k večeři něco dobrého…“ Napadlo mě v tu chvíli, jak důležité jsou postoje rodičů, protože děti je samozřejmě bezděky kopírují…


Právě tomuto tématu věnoval pozornost AquaLife Institute, který provedl aktuální průzkum mezi rodiči dětí ve věku 3–14 let. Již od batolecího věku se u dětí utvářejí základy životního stylu. Dítě už odmalička napodobuje chování svých nejbližších. V předškolním a mladším školním věku se na utváření stravovacích a režimových návyků samozřejmě podílí také mateřská a základní škola.  


Z výsledků průzkumu vyplývá, že více než tři čtvrtiny rodičů mají správný pocit, že je děti v jejich chování napodobují. Rodiče by proto měli jít dětem příkladem, zároveň by však měli respektovat potřeby rostoucího a vyvíjejícího se organismu, které nejsou vždy totožné s potřebami dospělých. Dítě není malý dospělý! 


Většina rodičů dětí ve věku 3 až 14 let (76 %) si myslí, že je jejich potomci napodobují, a počítají s tím při jejich výchově. Zbylá část rodičů buď souhlasí s tím, že je děti napodobují, ale nebere na to ohled (17 % rodičů nepřizpůsobuje dětem svůj životní styl), nebo si myslí, že děti se jejich chováním ovlivnit nenechají (7 %). 


Rodiče, kteří se snaží být pro dítě vzorem (80 %), se při výchově spoléhají především na svůj úsudek a nikým se neinspirují. Děti podle rodičů nejčastěji napodobují jejich chování, mladší stejně jako starší děti (33 %). 

Čtěte také  Současní rodiče jsou aktivní a mají vysoké nároky   https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/informatorium-3-8/97195/soucasni-rodice-jsou-aktivni-a-maji-vysoke-nároky

V mluvení, komunikaci nebo vyjadřování napodobuje své rodiče 30 % dětí, nejčastěji předškoláci, nejméně starší děti. Podle průzkumu „ve všem“ napodobuje své rodiče 10 % dětí, ve zlozvycích 6 %.  


Placená zóna

PhDr. Helena Chvátalová