Život po rakovině

Stejně jako je těžké přijmout tuto vážnou diagnózu, i po zdárném ukončení léčby nastává mnoho změn. Je otázkou, zda-li je vůbec možné vrátit se po prodělání tohoto onemocnění do stejného života. Celé období oznámení diagnózy, průběhu léčby a doby po jejím ukončení je plné nových pocitů, ale k pacientům často přicházejí především informace, že by měli k onemocnění přistupovat pozitivně. A tak se může stát, že ve snaze o naprostou racionalitu potlačí veškeré své negativní pocity, a tento nepřirozený optimismus způsobí, že se strach, úzkost či obavy dostaví v ještě větší míře. Důležité však je nesnažit se být na tyto pocity sám, neboť vyléčený člověk může mít dojem, že by si neměl na nic stěžovat. A přitom je přirozené zabývat se otázkami typu: Vrátí se rakovina? Poznám to včas? Odborníci se shodují, že účinnou metodou ke zmírnění obav z nejisté budoucnosti je vytvořit si řád ve všech ostatních oblastech života, kde jen to je možné, zejména v denním režimu či životosprávě. A především – mluvit se svými blízkými otevřeně a celé toto období se snažit co nejvíce sdílet.

Placená zóna

-red-