Prostředí integrace a růstu

Důležitou roli v psychoterapeutickém procesu hraje mimo jiné prostor, v němž se setkání uskutečňuje. Charakter místnosti zásadně ovlivňuje průběh léčby, klientův stav i terapeutovo rozpoložení.

Prostředí, v němž člověk pobývá, je obecně klíčovou složkou jeho blahobytu, ať už se jedná o přírodní prostranství, ulici, nebo budovu. Vztah mezi lidmi a jejich okolím je komplexní, dotýká se roviny percepční, kognitivní, emoční, zdravotní, sociální i neuropsychologické. Je tedy důležité se ptát, jak se cítíme například u holiče, u zubaře, u gynekologa… a také u psychoterapeuta. 


Terapeutická místnost

Design a rozvržení terapeutovny ovlivňuje chování, emoce i duševní procesy všech, kteří se v ní nacházejí. Při představě terapie v nehostinné místnosti zapáchající kvůli ucpanému odpadu v umyvadle většinu klientů a jistě i terapeutů zamrazí. Naopak vlídný pokoj s pohodlnými křesílky a několika květinami může poměrně rychle navodit pocit bezpečí, jež je pro terapeutický proces nepostradatelné.

Při navrhování prostorů určených k terapii je nezbytná citlivost k individuálním odlišnostem klientů a jejich potenciálním různorodým potřebám. Cílem je podpořit psychologické rozpoložení či osobní pohodu všech zúčastněných. Psychoterapeuti ani klienti nejsou homogenní masou. Vzhled terapeutovny interpretují rozdílně v závislosti na věku, pohlaví, kulturním zázemí či momentálním očekávání. Větší možnosti výběru tak mohou přinášet výhodu.


Co pomáhá

Jak tedy rozpoznat, jaké aspekty terapeutických místností či prostředí obecně jsou pro klienty a terapeuty nejdůležitější? Co rozvíjí terapeutický proces, a co mu naopak brání? Co usnadňuje rozvoj vztahu, sebeodhalování, zkoumání a objevování?

Nejčastěji hodnotíme dostupnost místa, vzhled a uspořádání místnosti, sezení – ideální je nastavitelné a pohyblivé –, typ osvětlení – nejlepší je přirozené a tlumenější –, příjemnou teplotu, pocit soukromí i vědomí, že prostor je zvukově izolovaný a nikdo nás nevyruší. Sledujeme také, zda jsou v pokoji hodiny, umělecká díla či jejich reprodukce nebo již zmíněné květiny. Záleží rovněž na tom, zda je v terapeutovně čerstvý vzduch, jakou barvu mají stěny, jestli má terapeut příjemný parfém a podobně. 

Terapeutická místnost poskytuje rámec terapie či symbolický kontejner. Zaprvé upevňuje roli terapeuta, jeho důvěryhodnost, zvyšuje jeho „prestiž“ v klientově mysli. Zadruhé nabízí bezpečný přístav, v němž se klient může cítit chráněný jako v lůně a dokáže se uvolnit.

Placená zóna

Adam Táborský