Online archiv

Autor: Adam Táborský

Tělo v terapii zaměřené na člověka

Adam Táborský, PD 3/2024
Jakou roli v psychoterapii zaměřené na klienta hrají různé techniky? A jak je to s cíli? Psycholog a psychoterapeut ADAM TÁBORSKÝ přibližuje některé názory Carla Rogerse a zamýšlí se nad tím, jak v rámci léčebného procesu využít fyzický dotek.

Plánování života

Adam Táborský, PD 2/2024
Když se řekne dětská paliativní péče, na mnohé padne tíha a chtějí se od tématu co nejrychleji vzdálit. Je to pochopitelné. Zároveň je úžasné, že existují lidé, kteří v této oblasti aktivně působí a dělají mnoho dobrého.

Skupina jako domov

Adam Táborský, PD 1/2024
Někteří lidé odvozují domov od čtyř stěn, do nichž se pravidelně vracejí, jiní od přítomnosti své rodiny. Bezpečným prostorem vřelého přijetí však může být i skupinová terapie.

Úvaha o domově

Adam Táborský, PD 12/2023
Co je to domov? Výzva nespočívající pouze v určení místa pobytu, ale celé naší existence. Jako by byla v mnohém naléhavější než dříve. V minulosti byl ideál domova spojen s touhou po přežití. V průběhu dějin se přetavoval do obrazu pohodlného útočiště, v němž nám není zima, kde je co jíst, kde můžeme něco budovat a rozvíjet. Jak je to s domovem v době nadbytku? A také v době migrační, finanční, klimatické a ekologické krize, válečného stavu či pandemie?

Digitální půst

Adam Táborský, PD 9/2023
Hypnotizovaný pohled, namodralé světlo, prsty přilepené k displeji či klávesnici, to je strašidelný obraz, který spíše než v galerii moderního umění najdeme ve světě kolem sebe. Mladší generace žijí tuto realitu stále častěji.

Prostředí integrace a růstu

Adam Táborský, PD 9/2023
Důležitou roli v psychoterapeutickém procesu hraje mimo jiné prostor, v němž se setkání uskutečňuje. Charakter místnosti zásadně ovlivňuje průběh léčby, klientův stav i terapeutovo rozpoložení.

Příroda v terapii

Adam Táborský, PD 7-8/2023
Od osmdesátých let vznikají v Japonsku a Spojených státech výzkumy, které dokazují, že pobyt v přírodě je léčivý. Někteří současní světoví filozofové a vědci se uchylují k domorodým etnikům pro inspiraci, jak s přírodou zůstat v kontaktu. A práce s klienty v přírodním prostředí se začíná prosazovat i v psychoterapii.

Z piedestalu do každodennosti

Adam Táborský, PD 4/2023
Hledání smyslu života se nám může zdát jako zvláštní kratochvíle, které se věnují badatelé na univerzitách, nebo jako nedosažitelný projekt pro vyvolené. Je to skutečně tak?

Hrdinství

Adam Táborský, PD 03/2022
Na hrdinství lze pohlížet jako na výjimečné chování, které se děje dobrovolně a ve prospěch ostatních lidí, nese značné riziko, zahrnuje oběti a je vykonáváno bez očekávání osobního zisku.

Hluboká práce

Adam Táborský, PD 03/2022
Žijeme v éře bezprecedentního množství informací. Stali jsme se závislými na digitálních zařízeních nejen kvůli práci, ale také kvůli sociální validaci. Proč se bojíme, že nám něco unikne?

Vděčnost jako způsob odolnosti

Adam Táborský, PD 03/2022

Zahanbení tukem

Adam Táborský, PD 03/2022
Jak přesně přeložit „fat shaming“? Zkusme se zamyslet nad překladem „tlustá ostuda“, „zahanbení tukem“, „zostuzení sádla“? Také vás to tahá za uši? „Fat shaming“, hanění lidí s nadváhou, záměrně popírá jedinečnost a lidskou hodnotu.